Oświadczenie związków zawodowych P.G.Eksploatacja

Przejdź do treści

Oświadczenie związków zawodowych P.G.Eksploatacja

portowiecgdansk
Opublikowane według Związki Zawodowe P.G.Eksploatacja w PORT · 19 Luty 2015
Związki Zawodowe działające w Port Gdański Eksploatacja S.A są bardzo zaniepokojone sytuacją, w jakiej znajduje się na dzień dzisiejszy ich przedsiębiorstwo i załoga.
Dn. 17.02 2015 r. Rada Nadzorcza Zarządu Portu Gdańsk poprzez przedstawicieli Ministerstwa Skarbu zablokowała uchwałę na zbycie 100% akcji P. G. Eksploatacja. Brak informacji o przyczynach takiej decyzji wywołał głęboką konsternację po stronie załogi.
Zarząd Portu Gdańsk przygotowując P. G. Eksploatacja do prywatyzacji podniósł znacznie stawki dzierżawy na terenach, na których operuje P. G. Eksploatacja co znacznie podniosło koszty działalności przedsiębiorstwa. Firma Mariner Capital Ltd., która została wyłoniona w procesie prywatyzacyjnym, po negocjacjach ze stroną związkową podpisała Pakiet Socjalny dający gwarancje zatrudnienia wszystkim obecnie zatrudnionym i gwarancje podwyżek płacowych przez okres 5-cio letni, na który został zawarty Pakiet Socjalny. Pakiet ten gwarantuje również utrzymanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego obecnie w Firmie.
Załoga po przedstawieniu jej zapisów Pakietu Socjalnego wyraziła dla niego pełne zrozumienie i akceptację.
Związki Zawodowe w związku z tym z ogromnym niepokojem obserwują ostatnie posunięcia reprezentantów Ministerstwa i obawiają się, że w przypadku ostatecznej decyzji o niedopuszczeniu do prywatyzacji zagrożone będą ich stanowiska pracy i system płacowy. Obawy są tym bardziej zasadne, że wykazuje się całkowity brak chęci do prowadzenia rozmów ze strona społeczną celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
Obawy budzi kwota nowych dzierżaw i możliwość pozostawienia P.G. Eksploatacja bez inwestora co doprowadzi w bardzo krótkim czasie do upadłości firmy. Natomiast załodze nie przedstawiono pisemnych a nawet ustnych gwarancji zachowania praw pracowniczych, przynajmniej na obecnym poziomie w przypadku braku zgody na prywatyzację.
Związki Zawodowe zaznaczają jednocześnie, że jeżeli spełni się czarny scenariusz użyją wszystkich możliwych środków do obrony ich firmy.

Za Związki Zawodowe Port Gdański Eksploatacja S.A. przewodniczący organizacji związkowych
              WZZPGM                                                    NSZZ SOLIDARNOŚĆ
 JANUSZ NOWACZKIEWICZ                                PIOTR RATKOWSKIDołącz do nas
Wróć do spisu treści