Nie tylko kącik emeryta - portowiecgdansk

Przejdź do treści

Nie tylko kącik emeryta

odnosniki
Dnia 19 04.2023 odbyły się wybory do .Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Port  Gdańsk .Przewodniczącym na kadencję 2023-2028 został kol Edward Fortuna Gratulujemy


zdjęcia: Piotr Ratkowski
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE  DELEGATÓW ORGANIZACJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ   
               NSZZ    „SOLIDARNOŚĆ”  ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SA  16.03.2023

Edward Fortuna Przewodniczącym Organizacji Międzyzakładowej             
                                         NSZZ  „Solidarność” ZMPG SA
 
W tym roku upływa kolejna  kadencja   władz organizacji związkowych każdego szczebla. W związku  z tym  16 marca 2023 roku  odbyło się Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej  NSZZ „Solidarność „ Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA.  W zebraniu uczestniczyli także zaproszeni goście; Przewodniczący  Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ ”Solidarność” Krzysztof Dośla. Andrzej Kościk  przew. Sekcji Marynarzy i Rybaków oraz wice- przewodniczący Krajowej Sekcji Portów Morskich Adam Tylski.
 Porządek dzienny zebrania  obejmował  min. takie punkty jak; sprawozdania , wybór przewodniczącego,  a także   nowych władz Organizacji Międzyzakładowej  NSZZ „Solidarność ‘w  Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk na kadencję 2023- 2028 . Po przedstawieniu  sprawozdań, z działalności  Komisji Międzyzakładowej  przez przewodniczącego  Edwarda Fortunę  i  Joannę Majder przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,  Delegaci  dokonali wyboru  na następną kadencję   przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej. Po raz kolejny został nim  Edward Fortuna. Zebrani wybrali także  13 członków Komisji Międzyzakładowej . Delegatów na  Walne Zebranie  Delegatów Zarządu Gdańskiego NSZZ  „ Solidarność”.   Wybrano także   Delegatów  na Walne Zebranie Krajowej Sekcji Portów Morskich. Następne wybory odbędą się za pięć lat.

zdjęcia: Ireneusz Leszka
autor   : Ireneusz Leszka
ZEBRANIE WYBORCZE  W SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ  ZMPG SA    22 luty 2023 r.

ZEBRANIE SPRAWODAWCZO WYBORCZE  W SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ  ZMPG SA
Krystyna Andryszczyk  Przewodniczącą Sekcji Emerytów i Rencistów
NSZZ   Solidarność  ZMPG SA
W tym roku upływa kolejna  kadencja organizacji  władz związkowych każdego szczebla. W związku  z tym 22 lutego 2023 roku  odbyły się wybory  na kadencję  2023- 2027 nowych władz  w Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk SA.  Zebrani członkowie Sekcji  Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność  na następną kadencję  wybrali nowego przewodniczącego, którym została Krystyna Andryszczyk.. Zebrani wybrali także członków zarządu.
Zostali nimi: Bakalarczyk Janina, Elżbieta Wiśniewska ,Danuta Waszczuk oraz Czesław Pałkiewicz
. W dalszej kolejności  wybrano  ośmiu Delegatów na  Walne Zebranie Organizacji Międzyzakładowej NSZZ  „Solidarność” Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Zostali nimi: Krystyna Andryszczyk Bakalarczyk Janina Elżbieta Wiśniewska, Leszka Ireneusz,  Stępkowski Krzysztof oraz Marcinkowski Jacek. Krystynie Andryszczyk  nowej przewodniczącej oraz wybranym członkom zarządu życzymy owocnej pracy na rzecz członków Sekcji Emerytów i Rencistów. Następne wybory odbędą się za cztery lata.

zdjęcia: Ireneusz Leszka
autor   : Ireneusz Leszka
SPOTKANIE OPŁATKOWE EMERYTÓW I RENCISTÓW PORTU GDAŃSK  14.12.2022

Po dwóch latach przerwy spowodowanej epidemią coronavirusa 14 grudnia br. spotkali się członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów Portu Gdańskiego. W spotkaniu tradycyjnie uczestniczyli ojcowie Franciszkanie, Gwardian O. Florencjał i O. Marek,  którzy w kilku słowach modlitwy i odśpiewaniu kolędy rozpoczęli uroczyste spotkanie, podczas którego zebrani połamali się opłatkiem. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, Wiceprezes ds. finansowych Sławomir Michalewski, który w krótkich słowach podziękował zebranym za długoletnią pracę w Porcie Gdańskim oraz złożył świąteczne życzenia w imieniu Zarządu. Na spotkaniu wyświetlono pokaz
slajdów obrazujących zmiany w Porcie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Po zakończeniu spotkania każdy z emerytów został obdarowany świątecznym  prezentem.....

autor : Ireneusz Leszka
zdjęcia: Ireneusz Leszka
NASZ KOLEGA  MIROSŁAW FECKO ps."karton" NA EMERYTURZE 18.06.2021

Pożegnaliśmy naszego kolegę który żegnał sie z przyjaciólmi i współpracownikami odchodząc w tym roku na emeryturę.
Spotkanie miało miejsce w dniu 18.06.2021 w restauracji Derkacz

zdjęcia: leon

MSZA PORTOWCÓW W 40 ROCZNICĘ SIERPNIOWYCH STRAJKOW 30.08.2020 12:00


W 40 rocznicę sierpniowych strajków, podpisania Porozumień i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 100-lecie Bitwy Warszawskiej w hołdzie uczestnikom tamtych wydarzeń 30 sierpnia 2020 r., w Kościele Morskim (o. Franciszkanów) została odprawiona uroczystamsza święta. Mszy przewodniczyłi homilię wygłosił o. Filemon, wikariusza Prowincji Franciszkanów. Przypomniał On zgromadzonym o roli tej świątyni w czasie strajków i okresie stanu wojennego, kiedy schronienie tutaj znalazł nie tylko portowy sztandar, ale również odbywały się tajne spotkania działaczy „Solidarności”, organizowana była pomoc potrzebującym i prześladowanym. Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Portu Gdańsk na ręce o. Filemona złożył podziękowania wszystkim braciom zakonnym i księżom za pomocą i wsparcie duchowe dla portowców, którzy wtedy mieli siłę i odwagę przeciwstawić się komunistycznej władzy w walce o godność człowieka i o prawo do życia w wolnej i demokratycznej Ojczyźnie.
Występem muzycznym z nieodłączną gitarą, mszę uświetnił Tolek Filipkowski, uczestnik i współorganizator strajków w Porcie Gdańsk.


autor   : Ireneusz Leszka
zdjęcia: Ireneusz Leszka
zdjęcia: Tolek Filipkowski
Dołącz do nas
Wróć do spisu treści