Nie tylko kącik emeryta - portowiecgdansk

Przejdź do treści

Menu główne:

Nie tylko kącik emeryta

odnosniki

SPOTKANIE OPŁATKOWE MKK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PORTU GDAŃSK    grudzień 2017

W sali konferencyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, 14 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli MKK NSZZ Solidarność Portu Gdańskiego. W spotkaniu wzięli udział  zaproszeni goście, m.in. Krzysztof Dośla  Przewodniczący NSZZ Solidarność  Zarządu Regionu Gdańsk, Andrzej Kościk – Przewodniczący Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność, Inspektor ITF Grzegorz Daleki, , Prezes fundacji "Pan Władek" - Władysław Ornowski, jego żona Maria, oraz Stanisław Kwiatkowski przedstawiciel Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" Portu Gdańsk. Podczas  spotkania Przewodniczący Solidarności ZRG, Krzysztof Dośla i Przewodniczący MKK Solidarność Portu Gdańsk, Edward Fortuna  wręczyli Jackowi Marcinkowskiemu i Piotrowi Bemowskiemu  Certyfikat – Strażnika Grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, który znajduje się przy Kościele Stanisława Kostki w Warszawie
Oprawę duchową i modlitwę poprowadził  O. Jonasz Przeor Klasztoru Franciszkanów w Nowym Porcie.


autor:    Ireneusz Leszka
zdjęcia: Ireneusz  Leszka

COROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE  PORTOWYCH  SENIORÓW   grudzień2017

Jest już tradycją, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia, emeryci Portu Gdańskiego spotykają się aby wspólnie podzielić się świątecznym opłatkiem. Takie spotkanie odbyło się 13 grudnia 2017 r. w siedzibie przy ulicy Oliwskiej 13.  Wśród licznie zgromadzonych Portowych Seniorów obecna była BOŻENA JANKOWSKA  Wiceprezes  ds. Finansowych ZMPG SA. Obecni byli także przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej  NSZZ „Solidarność” Danuta Waszczuk i Edward Fortuna. Jak co roku w spotkaniu opłatkowym uczestniczył także Władysław Ornowski, który od wielu lat prowadzi Fundację Pomocy Społecznej ”PAN WŁADEK” wspomagającą także organizację Sekcji Emerytów.
Portowych Seniorów oraz zaproszonych gości przywitał Stanisław Kwiatkowski, członek zarządu Sekcji Emerytów portowej „Solidarności.”  Opiekę duchową nad zebranymi sprawował  Ojciec Jonasz, Gwardian klasztoru Franciszkanów w Nowym Porcie, prowadząc modlitwę i wspólne śpiewanie kolęd. Na wigilijnych stołach były smaczne różnego rodzaju potrawy, które portowym seniorom  zafundował Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA. Były także dla każdego całkiem bardzo pokaźne prezenty, zarówno od ZMPG SA, Fundacji Pan Władek a także od  Zarządu Sekcji Emerytów. Do zobaczenia za rok.


autor:    Ireneusz Leszka
zdjęcia: Ireneusz  Leszka
PORTOWCY W DOLINIE KŁODZKIEJ  wrzesień 2017


zdjęcia: Władysław Ornowski
PIKIETA PRZECIWKO UNIJNYM URZĘDNIKOM    16 wrzesień 2017


zdjęcia: Władysław Ornowski

ROCZNICA STRAJKÓW I POWSTANIE NSZZ SOLIDARNOŚĆ W GDANSKU 31.08.2017


zdjęcia: leon
 
FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ DZIECI "PAN WŁADEK"  28 czerwiec 2017
 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI  MKK NSZZ "Solidarność" Portu Gdańsk-kwiecień 2017
 
W dniu 19 kwietnia 2017 r. odbyło się zebranie Przedstawicieli MKK NSZZ "Solidarność" Portu Gdańsk, na którym  podejmowali Oni  decyzje dotyczące zasad funkcjonowania struktur związkowych "Solidarności" w gdańskim porcie, głównie pod kątem gospodarowania finansami. Wśród przyjętych uchwał były min.: dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego za rok ubiegły, przyjęcia ostatecznego planu finansowego na rok bieżący i organizowania wypoczynku dla dzieci.


autor   : Edward Fortuna
zdjęcia: Ireneusz  LeszkaWALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE KOŁA WEDKARSKIEGO NR. 23 PORT GDAŃSK - luty 2017
 
Benedykt Szachraj ponownie prezesem koła
W użyczonej przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk sali przy ulicy Oliwskiej 13 odbyło się  10 lutego Walne Zebranie  Sprawozdawczo - Wyborcze  Członków Koła Wędkarskiego  Nr. 23  Gdańsk Port.   W zebraniu uczestniczyła liczna grupa wędkarzy – członków Koła. Zebranie swoją  obecnością  zaszczycili  także zaproszeni goście; Piotr Szpringel – sekretarz Okręgu Wędkarskiego PZW Gdańsk oraz Adam Żynda – za- ca Komendanta Społecznej Straży Wędkarskiej PZW Gdańsk.
Otwierając  Walne  Zebranie  Członków Koła Wędkarskiego ustępujący prezes Benedykt Szachraj w kilku  ciepłych słowach powitał przybyłych na zebranie wędkarzy – członków koła oraz  zaproszonych gości. Porządek zebrania  obejmował   kilkanaście punktów, które są konieczne dla tego rodzaju zgromadzenia. Jednak największe emocje i oczekiwanie budziła druga część zebrania w której  zaplanowano wybory prezesa koła oraz pozostałych członków zarządu. Wcześniej jednak członkowie zarządu koła przedstawili swe sprawozdania  w czteroletniej kadencji. Jako pierwszy swe sprawozdanie przedstawił ustępujący prezes koła Benedykt Szachraj, który w kilku słowach przedstawił najważniejsze wydarzenia  związane  z działalnością koła. Drugim sprawozdawcą był Eugeniusz Florek przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła, który w sposób profesjonalny  przedstawił  zebranym informację o gospodarowaniem finansami koła. Kolejny sprawozdawca Krzysztof Berowski  jako  Rzecznik  Dyscyplinarny Koła poinformował o łamaniu dyscypliny i przestrzeganiu praw zawartych w regulaminie wędkowania i połowu ryb. Natomiast Rafał Narloch jako  przewodniczący sądu koleżeńskiego omówił podejmowane działania w stosunku do wędkarzy naruszających zasady regulaminu i statutu koła wędkarskiego. Jako ostatni sprawozdawca Jerzy Jankowski – przew. Społecznej Straży Rybackiej Koła poinformował o ciągłej walce z  kłusownikami    stawiających setki metrów  rybackich sieci a w szczególności  na wodach Martwej Wisły z której  wyciągnięto ich  kilkaset metrów. Prawdziwą plagą są notoryczne połowy metodą: rażenie prądem elektrycznym, który zabija przede wszystkim młody narybek. W drugiej części zebrania  odbyły  się wybory prezesa koła oraz członków zarządu. Na prezesa koła zgłoszono dwóch kandydatów; Andrzeja Witkowskiego i Benedykta Szachraja dotychczasowego prezesa koła.
Po prezentacji kandydatów i zarządzonego głosowania, zdecydowaną większością głosów  na  przewodniczącego koła  ponownie został wybrany  Benedykt Szachraj. W następnej kolejności wybrano 6 członków zarządu; Krzysztof Dakowicz, Andrzej Raczkowski, Piotr Opara, Stanisław Jernatowski, Jerzy Jankowski oraz Krzysztof Krzemiński. W  komisji   rewizyjnej będą pracować; Eugeniusz Florek, Feliks Berliński oraz Tomasz Orczykowski.  Nad dyscypliną  będzie  czuwał sąd koleżeński w składzie; Szczepan Ziółkowski, Bronisław Guzik oraz Rafał Narloch. Delegatami na Zjazd Okręgowy Związku zostali; Benedykt Szachraj, Krzysztof Dakowicz i Jerzy Jankowski. Na zakończenie zebrania zostały wręczone piękne puchary , nagrody  oraz  wyróżnienia  za aktywną działalność i osiągnięcia w organizowanych przez koło zawodach wędkarskich.
Nowo wybrane władze koła Nr. 23 Gdańsk Port dziękują Zarządowi Morskiemu Portu Gdańsk oraz NSZZ Solidarność za udostępnienie Sali na  zebranie.

autor   : Ireneusz Leszka
zdjęcia: Ireneusz  LeszkaIX Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę. styczeń 2017
W dniu 7 stycznia odbyła się już IX Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców do Częstochowy,  na Jasną Górę . Udział wzięło kilka tysięcy kibiców wraz z rodzinami.  Z  Gdańska na Jasnej Górze modliło się ok. 100 kibiców. Każda kibicowska pielgrzymka jest poświęcona historycznemu wydarzeniu, dotyczącemu naszej ojczyzny. Tym razem oddano hołd żołnierzom Narodowych Sił  Zbrojnych w 75 rocznicę powstania organizacji. Jak również  pięciu salezjanom  którzy zostali w 1942 roku zgilotowani  przez Niemców. W 1999 roku Jan Paweł II beatyfikował ich wśród 108 męczenników. Podczas Mszy św. Ks. Jarosław Wąsowicz, podkreśli, że środowiska kibicowskie należą do najbardziej aktywnych w upamiętnianiu polskich bohaterów.
Po Mszy św. tradycyjnie zostały poświęcone barwy klubowe, przywiezione przez  kibiców. Następnie w auli Ojca Augustyna Kordeckiego odbyło się spotkanie z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Jarosławem Szarkiem. Po spotkaniu na wałach jasnogórskich został zorganizowany przez kibiców pokaz świetlny. Na zakończenie uroczystości, uczestnicy pielgrzymki obejrzeli film
„Po drugiej stronie życia” którego bohaterem jest Andrzej Duffek (brat inicjatora kibicowskich pielgrzymek), Nieobecny w Częstochowie ze względu na pobyt w szpitalu. Po tym część kibiców udała się na przyjacielskie spotkania, a pozostali w drogę powrotną do domu.autor   : Zbigniew Wnuk
zdjęcia:  Zbigniew Wnuk
SPOTKANIE OPŁATKOWE MKK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PORTU GDAŃSK     grudzień 2016

W sali konferencyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA przy ul. Zamkniętej 15 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli MKK NSZZ Solidarność Portu Gdańskiego. W spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście, m.in.:
Andrzej Kościk – PrzewodniczącyKrajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność, Inspektor ITF Grzegorz Daleki, Magda Karp - przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków w Gdyni, Prezes ZMPG SA Łukasz Greinke, Marcin Osowski - członek zarządu ds. infrastruktury a także Bożena Jankowska członek zarządu ds. finansowych ZMPG SA, Prezes fundacji "Pan Władek" - Władysław Ornowski, oraz przedstawiciele Sekcji Emerytówi Rencistów NSZZ "Solidarność" Portu Gdańsk.
Oprawę duchową i modlitwę poprowadził wspólnie O. Gabriel i O. Jonasz Przeor Klasztoru Franciszkanów w Nowym Porcie.

autor   : Ireneusz Leszka
zdjęcia: Ireneusz Leszka
COROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE  PORTOWYCH  SENIORÓW grudzień 2016

Jest już tradycją, że w przede dniach Świąt Bożego Narodzenia   Członkowie Sekcji Emerytów Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Zarządu Morskiego Portu Gdańsk spotykają się aby wspólnie podzielić się świątecznym opłatkiem. To spotkanie odbyło się 14 grudnia 2016 r. w ich siedzibie przy ulicy Oliwskiej 13.  Wśród licznie zgromadzonych Portowych Seniorów obecni byli przedstawiciele ZMPG SA, Anna Niedziółka oraz Adam Kłos. Obecni byli także przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej  NSZZ „Solidarność” Danuta Waszczuk i Edward Fortuna. Jak co roku w spotkaniu opłatkowym uczestniczył także Władysław Ornowski, który od wielu lat prowadzi Fundację Pomocy Społecznej ”PAN WŁADEK” wspomagającą także organizację Sekcji Emerytów.
Portowych Seniorów oraz zaproszonych gości przywitał Stanisław Kwiatkowski, członek zarządu Sekcji Emerytów portowej „Solidarności.”  Opiekę duchową nad zebranymi sprawował w tym dniu Ojciec Jonasz - Gwardian klasztoru Franciszkanów w Nowym Porcie, prowadząc modlitwę i wspólne śpiewanie kolęd.
Spośród zaproszonych gości głos zabrał  przedstawiciel  ZMPG S.A, Adam Kłos który, oprócz złożenia życzeń i pomyślności w Nowym Roku zadeklarował pamięć i współpracę ze strony władz Zarządu Portu.. Do życzeń dołączył również Władek Ornowski z Fundacji „Pan Władek”, a Jego pomoc i życzliwość zebrani mogli poznać w trakcie poczęstunku, w którego przygotowaniu miał znaczny udział. W imieniu Komisji Międzyzakładowej podziękowania za wieloletnią pracę i działalność związkową, a także życzenia dużo zdrowia, oraz dalszych, corocznych spotkań przekazał przewodniczący Edward Fortuna. Część oficjalną świątecznego spotkania zakończyło dzielenie się opłatkiem i kolędy. Do zobaczenia za rok.


autor   : Ireneusz Leszka
zdjęcia: Ireneusz Leszka
Służba przy Grobie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki listopad 2016

W dniach 10/11 listopada 2016 r. ośmioosobowa grupa gdańskich portowców, reprezentująca Region Gdański NSZZ „Solidarność” pełniła zaszczytną służbę przy Grobie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki – patrona „Solidarności”. Uwagę pełniących służbę zwrócił wiersz umieszczony na tablicy informacyjnej w dyżurce, dedykowany tym, którzy pełnią straż. Autorem jest Tomasz Wasilczuk, jeden z wiernych strażników. Edward Fortuna


autor   : Edward Fortuna
zdjęcia: Tomasz Żochowski
ANDRZEJKI PORTOWYCH SENIORÓW   listopad 2016

Kilka dni przed  formalną datą  „Andrzejek” nasi portowi seniorzy z Koła Emerytów NSZZ „Solidarność” przy Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk SA jak co roku zorganizowali tzw. „ANDRZEJKI” . Kilkadziesiąt  seniorów zebrało się w swojej siedzibie aby przy  wspólnym biesiadnym stole powspominać  nie tylko  dawne dzieje ale także podzielić się swoimi aktualnymi wydarzeniami. Na stołach  nie zabrakło  domowych  przysmaków,  o które zadbały  nasze wspaniałe i nie strudzone seniorki . Były  także  tańce przy dźwiękach muzyki retro. Jak się okazuje wigoru i zapału nie brakuje także  portowym seniorom.

autor   :Ireneusz Leszka
zdjęcia:Ireneusz Leszka
UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE "INKI" I "ZAGOŃCZYKA  27/28.08.2016

Uroczystości pogrzebowe Danuty Siedzikówny i Feliksa Selmanowicza.
W dniu 28 sierpnia 2016 r. w Gdańsku odprawiono mszę św. w Bazylice Mariackim. Msza św. poświęcona była zamordowanym przez komunistów żołnierzom podziemia, Danucie Siedzikównie „Inka” i Feliksowi Selmanowiczowi „Zagończyk”. Ich szczątki czekały aż 70 lat, by spocząć w mogile. Kwatery Inki i Zagończyka znajdują się na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. Dlaczego czekano tyle lat, oto jest pytanie? Dziś wiemy, że w dużej mierze do pamięci o bohaterach antykomunistycznego podziemia przyczynili się kibice. Mogą być dumni, że to między innymi dzięki nim, pamięć o żołnierzach wyklętych jest żywa. W uroczystości wzięły udział rodziny pomordowanych, Prezydent Polski Andrzej Duda, premier Beata Szydło , przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, liczne delegacje kombatanckie i młodzieżowe. Wśród wielotysięcznego tłumu w uroczystościach wzięli udział kibice z wielu polskich klubów. Podczas uroczystości niechlubnym wyczynem popisał się nasz były prezydent Lech Wałęsa. Przyszedł na uroczystości w ubraniu piknikowym i w trakcie Mszy św. opuścił kościół. Inny incydent miał miejsce z przedstawicielami KOD-u. Próbowali zakłócić uroczystości, ale dzięki stanowczej postawie uczestników Mszy św. wichrzyciele zostali zmuszeni do opuszczenia terenu przylegającego do bazyliki. To jest coś niewyobrażalnego, aby podczas uroczystości żałobnych można się tak nieodpowiednio zachowywać. Dla takich ludzi nie istnieją żadne zasady moralne. Przecież bardzo młoda dziewczyna w obliczu śmierci zachowała godność, o czym kilka osób zapomniało. Ostatnie słowa Danuty Siedzikówny „Inki” - „zachowałam się jak trzeba” powinniśmy sobie wziąć do serca i stale powtarzać. Cześć i chwała bohaterom.

autor:   Zbigniew Wnuk
zdjęcia:Zbigniew Wnuk i Paweł Glenert
CZERWIEC/LIPIEC 2016  FUNDACJA PAN WŁADEK  KOLEJNY RAZ POMAGA NAJMŁODSZYM.
KWIECIEŃ. 2016  WRĘCZENIE ODZNACZEŃ STRAŻNIKOM GROBU BŁ.KS.J.POPIEŁUSZKO

autor.Ireneusz Leszka


DNIA 22.04. 2016  ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI MKK NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PORTU GDAŃSK

Jak co roku wiosną w porcie gdańskim, 22 kwietnia odbyło się zebranie Przedstawicieli MKK NSZZSolidarność” Portu Gdańsk. Porządek zebrania obejmował min. przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zespołu rewizyjnego za rok ubiegły, a także podjęcie uchwał ws. zorganizowania kolonii letnich dla dzieci i przyjęcia po korekcie preliminarza budżetu na 2016 rok. Po dyskusji nad sprawozdaniami i przyjęciu uchwał zakończono część roboczą zebrania, po czym nastąpiła uroczysta chwila wręczenia medali uczestnikom służby przy Grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Medale „Zasłużony dla Archidiecezji Warszawskiej otrzymało trzynastu członków NSZZSolidarność” Portu Gdańsk, uczestniczących w całodobowym czuwaniu przy Grobie Błogosławionego Męczennika. Wyróżnienia wręczał Krzysztof Żmuda, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZSolidarność” Stoczni Remontowa Shipbuilding i koordynator Służby przy Grobie z ramienia NSZZSolidarność”. Gratulacje dla wyróżnionych i wspólna fotografia zakończyły spotkanie.
autor.Edward Fortuna

DNIA 16.04.2016 ROKU POŻEGNANIE NASZEGO KOLEGI KTÓRY PRZESZEDŁ NA ZASŁUŻONĄ EMERYTURE

Dnia 16.04.2016 roku w restauracji Boma odbyła sie uroczystość w gronie kolegów pożegnania naszego kolegi i zaangażowanego
związkowca Wiesia Zająca który przeszedł na zasłużona emeryturę .
W związku z tym KZ NSZZ Solidarność Port Gdański Eksploatacja S.A życzy wielu sukcesów w życiu osobistym i zdrowia na zasłużonym odpoczynku .

autor:Piotr Ratkowski
V MARSZ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI WARSZAWA  13.12.2015


autor:    Danuta i Marian Waszczuk

SPOTKANIE OPŁATKOWE W ZARZĄDZIE MORSKIEGO PORTU GDAŃSK 09.12.2015

W sali konferencyjnej przy ul. Oliwskiej 13, w siedzibie Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność Portu Gdańsk 8 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli MKK NSZZ Solidarność Portu Gdańskiego. W spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście, m.in.:
Krzysztof Dośla - Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność, Andrzej Kościk - Przewodniczący
Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność, Inspektor ITF Grzegorz Daleki, Prezes ZMPG SA - p. Dorota Raben, założyciel fundacji "Pan Władek" - Władysław Ornowski, oraz przedstawiciele Sekcji Emerytów
i Rencistów NSZZ "Solidarność" Portu Gdańsk. Podziękowania i drobne upominki z rąk Przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" otrzymali: z okazji przejścia na emeryturę - za wieloletni wkład w rozwój związku i umacnianie jego struktur - Krzysztof Taborowicz oraz Zakładowy Społeczny inspektor Pracy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk Adam Bujak, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy na "Najaktywniejszego społecznego inspektora pracy w
województwie pomorskim"
A oprawę duchową i wspólną modlitwę poprowadził O. Jonasz Przeor klasztoru Franciszkanów w Nowym Porcie.


autor:      Piotr Ratkowski
zdjęcia:   Danuta Waszczuk i Piotr Ratkowski
NAJAKTYWNIEJSZY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY nasz kolega Adam Bujak 20.11.2015

W dniu 20 listopada 2015 r. w reprezentacyjnej sali Dworu Artusa w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w 2015 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. W  uroczystości uczestniczyli m.in.: Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz, przedstawiciele władz organizacji pracodawców i związków zawodowych, organów nadzoru nad warunkami pracy, oraz władze Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Konkursy organizowane były w czterech kategoriach: „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie”, Najaktywniejszy  Pracownik Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”, "Najaktywniejszy  Społeczny Inspektor Pracy”- w kategorii tej pierwsze miejsce zdobył nasz kolega p. Adam Bujak. Nagroda ta była potwierdzeniem aktywności naszego kolegi. Gratulujemy zwycięstwa

autor:    Danuta Waszczuk

Protest pod siedzibą DCT GDańsk 28.09.2015
Odsłonięcie pomnika Anny Walentynowicz  15.08.2015
Przedstawiamy relację fotograficzną Ireneusza Leszki z odsłonięcia pomnika Anny Walentynowicz z udziałem min. sztandaru Solidarności Portu Gdańsk i grupy portowców.
 Więcej informacji na stronie 
Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność":


zdjęcia: I.Leszka
Migawki z protestu na DCT  28.07.2015

zdjęcia: I.Leszka
NASZA „Solidarność” – 35 LAT BLISKO LUDZI     01.07.2015

zdjęcia: I.Leszka
W SĄSIEDZTWIE PORTU GDAŃSKIEGO
NOWA ATRAKCJA TURYSTYCZNA  27.06.2015
W sobotę 27 czerwca br. o godz. 10.30 gdańszczanie i turyści zyskali nowy teren do spacerów i niezwykły punkt widokowy do oglądania wpływających do portu statków. W tym dniu ( po kilku latach starań władz portu) został udostępniony dla gdańszczan i turystów Zachodni Falochron w Nowym Porcie .
Dla mieszkańców z okazji udostępnienia falochronu przygotowano szereg atrakcji, np. możliwość zwiedzania flagowego żaglowca Miasta Gdańska – Jachtu Gen. Zaruski, pokazy ratownictwa wodnego, czy gala wodna w wykonaniu statku Strażak 6. Oprócz atrakcji na wodzie, były też atrakcje na lądzie: pokazowy sparing drużyny footballu amerykańskiego Viking, pokazy sprzętu policyjnego i strażackiego. Z koncertem szantowym wystąpił zespół "Brygada Sindbada".
Falochron Zachodni został odbudowany w ramach projektu „Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego". O poprawę dostępności Morskiego Portu Gdańsk zadbał m.in. Urząd Morski w Gdyni, który w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport zrealizował projekt. W ramach przedsięwzięcia wybudowano nowy Falochron Zachodni w miejscu rozebranego starego falochronu, czego efektem było poszerzenie wejścia do portu wewnętrznego (tzw. Nowego Portu) z 72 do 90 metrów. Dzięki temu możliwe stało się wprowadzenie do portu statków o długości 250 m, szerokości 36 m oraz zanurzeniu do 10,6 m. Inwestycja znacznie poprawiła bezpieczeństwo manewrowania i ruchu statków przy zwiększonej sile wiatru. Nowe wejście do portu umożliwia teraz bezpieczną żeglugę nawet przy 8 stopniach w skali Beauforta. 

autor:    I.Leszka
zdjęcia: I.Leszka

NOWA SIEDZIBA. 20.03.2015
Po wielu latach "tułaczki" Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" oraz Koło Emerytów przy Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk SA mają od 18 marca br. roku  przyzwoite warunki, w których mogą się spotykać raz w tygodniu przy kawie i ciastku, aby powspominać stare dzieje swej pracy w Porcie Gdańskim. 
Nowe lokum znajduje się przy ul. Oliwskiej 13 w Gdańsku Nowym Porcie.
 Stało się to możliwe dzięki staraniom portowej Solidarności, reprezentowanej przez koleżankę Danutę Waszczuk, przewodniczącą Komisji Oddziałowej ZMPG SA, oraz życzliwości zarządu ZMPG SA, a w szczególności jego prezesa Pani Doroty Raben.
 Nowe pomieszczenia poświęcił Franciszkanin, Ojciec Gabriel, duchowy opiekun Portowych Emerytów. Natomiast władze związku ufundowały emerytom eleganckie radio z kolumnami i odtwarzaczem  płyt DVD, które z pewnością nie jeden raz się przydadzą....
  
autor:    I.Leszka
zdjęcia: I.Leszka
                                                                                                               
ECHA KARNAWAŁU.
Wprawdzie echa tegorocznego, krótkiego karnawału już dawno przebrzmiały, ale miło jest wspomnieć to co dobre - a jeśli jest to wspólna zabawa karnawałowa "portowej braci", to napewno jest co wspominać. W tym roku, wzorem lat poprzednich, bawiliśmy się w gościnnych "progach" ośrodka "Zew Morza" w Jastrzębiej Górze, z jedną wszakże różnicą, że teraz dla sporej, bo 58 osobowej grupy był to pobyt trzydniowy z wieloma atrakcjami i zabawą także w piątek. Z wrażen i relacji, które napływają do nas wynika, że ta formuła się sprawdziła i warto powrócić do niej w roku przyszłym, a przyszłoroczny karnawał będzie jeszcze krótszy, dlatego warto pomyśleć o nim już teraz. Dziękujemy uczestnikom, że potrafią świetnie się bawić, gospodarzom ośrodka za wspaniałe przyjęcie i do zobaczenia za rok.

Inf.wł.

OPŁATEK PORTOWYCH SENIORÓW
Na corocznym spotkaniu opłatkowym członków Sekcji Emerytów i Rencistów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, które odbyło się 16 grudnia 2014 r. w Muzeum Sybiraków przy ul. Wiślnej, oprócz związkowców obecni byli członkowie Zarządu ZMPG SA, oraz przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”.
Przybyłych licznie członków sekcji oraz zaproszonych gości przywitał Stanisław Kwiatkowski, członek zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów portowej „Solidarności” a opiekę duchową nad zebranymi sprawował w tym dniu Ojciec Gabriel, emerytowany Gwardian klasztoru Franciszkanów w Nowym Porcie, prowadząc modlitwę i wspólne śpiewanie kolęd.
Jako pierwsza spośród zaproszonych gości głos zabrała Pani Dorota Raben, prezes ZMPG S.A., która, oprócz złożenia życzeń pomyślności na Nowy Rok, podziękowała byłym pracownikom za ich trud i ogromny wkład, jaki wnieśli w rozwój portu, oraz przekazała w imieniu Zarządu upominki. Do życzeń dołączył również Władek Ormowski z Fundacji „Pan Władek”, a Jego pomoc i życzliwość zebrani mogli poznać w trakcie poczęstunku, w którego przygotowaniu miał znaczny udział. W imieniu Komisji Międzyzakładowej podziękowania za wieloletnią pracę i działalność związkową, a także życzenia dużo zdrowia, oraz dalszych, corocznych spotkań przekazał przewodniczący Edward Fortuna. Część oficjalną świątecznego spotkania zakończyło dzielenie się opłatkiem i kolędy. Oprawę fotograficzną spotkania wykonał niezawodny w takich sytuacjach kolega Ireneusz Leszka. Do zobaczenia za rok.
inf. wł.

Dołącz do nas
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego