Dzienniki Ustaw - portowiecgdansk

Przejdź do treści

Dzienniki Ustaw

DOKUMENTY
Dz.U.1979.14.96 z dnia 25 czerwca 1979 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na morskich statkach handlowych.
Dz.U.1993.73.346 z dnia 6 lipca 1993 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych.
Dz.U.2000.26.313 2000-10-04 zm. Dz.U.2000.82.930 § 1 2009-04-22 zm. Dz.U.2009.56.462 § 1
z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
Dz.U.1993.96.437
z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

Dz.U.1998.148.973
z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Dz.U.2002.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.2003.65.603 § 1
z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Dz.U.2002.99.896 2005-06-03 zm. Dz.U.2005.88.752 §
z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych.
Dz.U.2003.163.1577 2013-02-01 zm. Dz.U.2012.1202 §
z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych 
Dz.U.2005.11.86 2008-12-02 zm. Dz.U.2008.203.1275 § 
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
Dz.U.2013.1367
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych
Dz.U.2006.79.550 2008-06-14 zm. Dz.U.2008.93.584 art. 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.97.805 art. 1 2009-07-09 zm.wyn.z Dz.U.2008.120.778 ogólne USTAWA
z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Dz.U.1979.10.60
KONWENCJA Nr 137 dotycząca społecznych następstw wprowadzenia nowych metod w czynnościach manipulacyjnych ładunkami w portach, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1973 r. (Dz. U. z dnia 22 maja 1979 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Dz.U.2002.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.2003.178.1745 §
z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
Dz.U.2003.169.1650 2007-06-21 zm. Dz.U.2007.49.330 § 1 2008-07-09 zm. Dz.U.2008.108.690 § 1 2011-09-06 zm. Dz.U.2011.173.1034 §
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U.1996.114.545 2002-11-11 zm. Dz.U.2002.127.1092 §
z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
Dz.U.2005.259.2173
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
Dołącz do nas
Wróć do spisu treści